Garantiordning for forbrukere

Du er kanskje usikker på hvilke håndverkere du bør henvende deg til. Vi råder deg da til å benytte en håndverksbedrift som er medlem av Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF), fordi du da automatisk blir dekket av MLF sin garantiordning.

Maler- og byggtapetser- mestrenes Landsforbund

MLF har en kollektiv garantiordning for vanlige forbrukere som kjøper tjenester av en medlemsbedrift (deriblant Laksevåg Malerforretning). Dersom en bedrift ikke vil eller er i stand til å rette opp en feil eller mangler ved et utført arbeid, trer MLF sin garanti i kraft. Arbeidet kan da bli utført av et annet medlem. 

 

Garantien dekker skader og mangler for opp til kr 150000. Dersom medlemsbedriften ikke vil eller ikke er i stand til å rette opp feil og mangler ved det utførte arbeidet, trer MLFs garanti i kraft. Arbeidet kan da bli utført av et annet medlem.

  >> Les mer om garantiordningen for private kunder her

Din mesterbedrift

Laksevåg Malerforretning er din lokale malermester med garantiordning